ระบบบริหารลูกหนี้

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

 • สามารถสร้าง แก้ไข ยกเลิก/ลบข้อมูลประวัติลูกค้า/ลูกหนี้ได้
 • สามารถป้องกันการบันทึกรายการตั้งลูกหนี้ซ้ำได้
 • สามารถบันทึกภาษีขายในรายการในอัตราต่างกันได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินของลูกหนี้ได้ไม่จำกัดและระบบทำการคำนวณวันครบกำหนดการชำระเงินให้อัตโนมัติ
 • สามารถสร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่งขาย โดยไม่ต้องคีย์รายการซ้ำ โดยข้อมูลต่างๆจะเป็นไปตามใบสั่งขาย
 • การแจ้งหนี้สามารถกำหนดได้ว่าให้แจ้งหนี้ตามใบสั่งขายหรือตามการส่งของขาย
 • สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้มากกว่า 1 ใบแจ้งหนี้จากใบสั่งขาย 1 ใบ
 • สามารถบันทึกการแจ้งหนี้ได้หลายสกุลเงิน
 • เชื่อมโยงกับข้อมูลระบบบัญชี เพื่อลงรายการบัญชีลูกหนี้ใบสำคัญ
 • เมื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ระบบจะโพสต์ไปตั้งหนี้ที่ระบบบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ การลงรายการบัญชีจะเป็นการตามการผูกรหัสบัญชีกับลูกหนี้ และการผูกรหัสบัญชีกับสินค้าแต่สามารถเปลี่ยนรหัสบัญชีได้ กรณีที่สินค้าตัวเดียวกันลงรายการบัญชีต่างกันได้ และสามารถเลือกสมุดบัญชีสำหรับการลงบันทึกรายการบัญชีได้
 • สามารถดูการลงรายการบันทึกบัญชีการตั้งหนี้จากใบแจ้งหนี้ได้
 • สามารถดูใบสั่งขายต้นทางที่ถูกสร้างเป็นใบแจ้งหนี้ขาย จากใบแจ้งหนี้ขายได้
 • สามารถตรวจสอบสถานะของใบแจ้งหนี้ขายได้
 • สามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขใบแจ้งหนี้ขายได้
 • สามารถตรวจสอบหนี้คงค้างและดูประวัติการชำระเงินของลูกหนี้แบบรายตัวและรายใบได้
 • สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบสำคัญ ได้ โดยสามารถแต่งฟอร์มพิมพ์ได้
 • สามารถสร้างใบลดหนี้จากใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถรองรับการชำระเงินมัดจำล่วงหน้าและออกใบเสร็จรับเงินล่วงหน้าที่ยังไม่ผ่านการตั้งลูกหนี้ *
 • มีรายงานวิเคราะห์ลูกหนี้ แยกตามกลุ่มลูกหนี้และแยกตามมิติต่างๆ ได้ รายงานสถานะใบแจ้งหนี้ขาย
 • มีรายงานภาษีขาย
 • มีรายงานลูกหนี้รายตัว ลูกหนี้ค้างชำระรายตัว ยอดค้างชำระแต่ละราย และ รายงานลูกหนี้ครบกำหนดชำระ
 • มีรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ สามารถพิมพ์และเมล์หนังสือติดตามทวงถามหนี้แยกตามลูกหนี้และสร้างรูปแบบของจดหมายได้ *

*กำลังพัฒนาจะแล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2561

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *