odoo_banner_รับวางระบบบัญชี-1
odoo_banner_รับวางระบบบัญชี - 2


ให้บริการ odoo ครบวงจร

เกี่ยวกับ odoo

Odoo เป็น Software ด้านการจัดการและบริหารองค์กรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากเป็นระบบ ERP ที่รองรับการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การจัดซื้อ จัดจ้า การผลิต การขาย การควบคุมสินค้าคงคลัง การรับจ่ายเงิน การบัญชี เป็นต้น และข้อมูลทุกระบบงานเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งทุกสิ่งที่คุณต้องการใช้ในธุรกิจได้ถูกรวบรวมไว้แล้วใน Odoo นับว่าเป็น Software แบบ All-In-One ที่มีการรองรับการแก้ไขที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งานจริง

Odoo Accounting / Odoo ระบบบัญชีไทย

“ในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรามีความพร้อมในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจทุกประเภท ที่เน้นการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ โดยจะวิเคราะห์ความต้องการของคุณ พร้อมนำเสนอระบบที่ดีสุดด้วย odoo ERP Solution เราบริการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงบริการหลังการขาย รวมทั้งปรับแต่งและพัฒนา odoo ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจคุณ

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ Odoo

Perfect Blending มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ระบบงาน วางระบบ ERP และระบบบัญชี รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมตามงานเฉพาะและความต้องการของลูกค้า ด้วย Odoo-ERP Solution.

เชื่อมโยงถึงกัน

เราให้บริการวิเคราะห์ระบบธุรกิจของคุณ ทุกระบบงานเชื่อมโยงถึงกัน

Open souce

Odoo เป็น Open souce จึงทำให้สะดวกในการนำไปใช้งานและไม่มีค่า License

ครอบคลุม

เป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ

We are Software

Development Company

Where hustle ? meets
heart & Solution

Strategy

Turn consumer insights and meaningful data into the
Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการวางระบบในการพัฒนาโอดู

Execution

Turn consumer insights and meaningful data into the
รับวางระบบบัญชี ERP ด้วย Odoo (โอดู) ให้คำปรึกษา วางระบบและพัฒนา ระบบ ERP ด้วย Odoo ERP Solution เราคือผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

We are provide

ให้บริการ Odoo ครบวงจร

วิเคราะห์ระบบธุรกิจ
Business Analysis

เราให้บริการวิเคราะห์ระบบธุรกิจของคุณ โดยใส่ใจในรายละเอียด ขั้นตอนการทำงาน ความต้องการที่แท้จริง และลักษณะงานเฉพาะเจาะจง พร้อมทั้งนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดแก่คุณ (Odoo ERP Solution)

วางระบบงานด้วย Odoo ERP
Implementation

เราให้บริการวางระบบงานด้วย Odoo ERP Solution โดยการวางระบบงานเราจะมุ่งเน้นการไหลของเอกสารจากส่วนงานต้นทางไปยังส่วนงานปลายทาง เพื่อลดการคีย์งานที่ซ้ำซ้อน ทุกขั้นตอนจะมีการตรวจสอบและอนุมัติ (Approval and Validate) รวมทั้งใส่ใจในรายละเอียดข้อมูลที่บันทึก เพื่อให้ได้รายงานสำหรับการตัดสินใจและบริหารงาน

ให้คำปรึกษาระบบ ERP
Consultancy

เราบริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจทุกประเภท ที่เน้นการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ ERP เป็นหลัก เพื่อช่วยให้คุณได้เลือกใช้ซอฟแวร์ ERP (Odoo ERP Solution) ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของคุณ รวมทั้งให้เกิดความมั่นใจว่าการลงทุนของคุณคุ้มค่าและใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณสูงสุด

พัฒนา Odoo ตามความต้องการ
Development

เราให้บริการพัฒนาโมดูลเพิ่มเติมตามงานเฉพาะหรือเพิ่มเติมจากโมดูลเดิมที่ Odoo มีอยู่แล้ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งโมดูลที่พัฒนาขึ้นมานี้จะมีรูปแบบและลักษณะการใช้งานเหมือนกับ Odoo รวมทั้งที่เก็บข้อมูลก็จะถูกสร้างเข้าไปในชุดฐานข้อมูลของ Odoo ดังนั้นโมดูลที่พัฒนาเพิ่ม เมื่อ Plug-In เข้าไปแล้วจะดูกลมกลืนกับโอดูมาตรฐาน (Standard Odoo)

ปรับแต่ง Odoo ตามงานเฉพาะ
Customization

เราให้บริการการออกแบบ พัฒนาโมดูลที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการ ปรับแต่งรายงานตามงานเฉพาะ ปรับแต่งฟอร์มพิมพ์ เช่น ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคาขาย ใบสั่งขาย ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ รวมทั้งบริการปรับแต่งการใช้งานบน Odoo ERP ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามงานเฉพาะหรือธุรกิจของลูกค้า

ติดตั้งซอฟแวร์ Odoo
Installation

เราให้บริการติดตั้งซอฟแวร์ Odoo และโมดูลเสริมต่างๆ โดยเรามีทีมงานที่ชำนาญและประสบการณ์ในการติดตั้งซอฟแวร์ Odoo บนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรหรือติดตั้งบนโฮสที่มีให้บริการอยู่ทั่วโลก

ODOO-ERP SOLUTION

Perfect Blending มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ระบบงาน วางระบบ ERP และระบบบัญชี รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมตามงานเฉพาะและความต้องการของลูกค้า ด้วย Odoo-ERP Solution.

0

ลูกค้ามีความสุข

0

ใช้บริการอีก

0

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์

0+

ระดับห้าดาว

สิ่งที่ลูกค้าพูดถึง odoo

Elizabeth Martin
CS Manager at Instructor
odoo ตอบสนองการบริหารงานภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี มีระบบฟังก์ชั่นที่เชื่อมโยง เป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ
Alberto Donko
CS Manager at Instructor
odoo รองรับการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับการทำงานแบบที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ทำงานแบบออนไลน์ รองรับทุกอุปกรณ์
Alexander Parkinson
CS Manager at Instructor
odoo ตอบสนองการบริหารงานภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี มีระบบฟังก์ชั่นที่เชื่อมโยง เป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ

บริการยอดนิยม

ให้บริการ odoo

ให้บริการ odoo ครบวงจร รับวางระบบ ERP บริหารจัดการองค์กรด้วย Odoo ERP Solution ทั้งองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง SMEs, Startup หรือขนาดใหญ่ รวมถึง #รับพัฒนาระบบ ERP ด้วย odoo ให้ตอบโจทย์ธุรกิจทุกกระบวนการทำงาน ให้คำปรึกษาระบบบริหารจัดการองค์กร พัฒนาระบบ ERP ด้วย Odoo ERP Solution …
รายละเอียดเพิ่มเติม

รับวางระบบบัญชีด้วย Odoo

✅รับวางระบบบัญชีด้วย Odoo รับวางระบบบริหารจัดการองค์กรด้วย Odoo ให้บริการวางระบบบัญชีด้วย Odoo ERP (โอดู อีอาร์พี) รับวางระบบบัญชี ทั้งองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง SMEs, Startup หรือขนาดใหญ่ รวมถึงรับวางระบบบริหารจัดการองค์กร ด้วย Odoo ERP และพัฒนาระบบ ERP ด้วย Odoo Platform ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจคุณ 🏢เกี่ยวกับ odooOdoo …
รายละเอียดเพิ่มเติม

Work From Home

odoo ระบบ erp สำหรับบริหารองค์กร ครบทุกระบบ ทำให้การทำงาน บริหารจัดการองค์กรเป็นเรื่องง่าย ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบ Online พร้อมรองรับระบบการทำงานที่บ้าน Work From Home Perfect Blending will help you to acquire, implement, extend and support Odoo. Odoo …
รายละเอียดเพิ่มเติม

HAPPY TO ADVISE AND RECOMMEND

Perfect Blending มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ระบบงาน วางระบบ ERP และระบบบัญชี รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมตามงานเฉพาะและความต้องการของลูกค้า ด้วย Odoo-ERP Solution.