odoo_banner_รับวางระบบบัญชี-1
odoo_banner_รับวางระบบบัญชี – 2


ให้บริการ odoo ครบวงจร

เกี่ยวกับ odoo

Odoo เป็น Software ด้านการจัดการและบริหารองค์กรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากเป็นระบบ ERP ที่รองรับการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การจัดซื้อ จัดจ้า การผลิต การขาย การควบคุมสินค้าคงคลัง การรับจ่ายเงิน การบัญชี เป็นต้น และข้อมูลทุกระบบงานเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งทุกสิ่งที่คุณต้องการใช้ในธุรกิจได้ถูกรวบรวมไว้แล้วใน Odoo นับว่าเป็น Software แบบ All-In-One ที่มีการรองรับการแก้ไขที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งานจริง

“ในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรามีความพร้อมในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจทุกประเภท ที่เน้นการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ โดยจะวิเคราะห์ความต้องการของคุณ พร้อมนำเสนอระบบที่ดีสุดด้วย odoo ERP Solution เราบริการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงบริการหลังการขาย รวมทั้งปรับแต่งและพัฒนา odoo ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจคุณ

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ Odoo

Perfect Blending มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ระบบงาน วางระบบ ERP และระบบบัญชี รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมตามงานเฉพาะและความต้องการของลูกค้า ด้วย Odoo-ERP Solution.

เชื่อมโยงถึงกัน

เราให้บริการวิเคราะห์ระบบธุรกิจของคุณ ทุกระบบงานเชื่อมโยงถึงกัน

Open souce

Odoo เป็น Open souce จึงทำให้สะดวกในการนำไปใช้งานและไม่มีค่า License

ครอบคลุม

เป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ

We are Software

Development Company

Where hustle ? meets
heart & Solution

Strategy

Turn consumer insights and meaningful data into the
Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการวางระบบในการพัฒนาโอดู

Execution

Turn consumer insights and meaningful data into the
รับวางระบบบัญชี ERP ด้วย Odoo (โอดู) ให้คำปรึกษา วางระบบและพัฒนา ระบบ ERP ด้วย Odoo ERP Solution เราคือผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

We are provide

ให้บริการ Odoo ครบวงจร

วิเคราะห์ระบบธุรกิจ
Business Analysis

เราให้บริการวิเคราะห์ระบบธุรกิจของคุณ โดยใส่ใจในรายละเอียด ขั้นตอนการทำงาน ความต้องการที่แท้จริง และลักษณะงานเฉพาะเจาะจง พร้อมทั้งนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดแก่คุณ (Odoo ERP Solution)

วางระบบงานด้วย Odoo ERP
Implementation

เราให้บริการวางระบบงานด้วย Odoo ERP Solution โดยการวางระบบงานเราจะมุ่งเน้นการไหลของเอกสารจากส่วนงานต้นทางไปยังส่วนงานปลายทาง เพื่อลดการคีย์งานที่ซ้ำซ้อน ทุกขั้นตอนจะมีการตรวจสอบและอนุมัติ (Approval and Validate) รวมทั้งใส่ใจในรายละเอียดข้อมูลที่บันทึก เพื่อให้ได้รายงานสำหรับการตัดสินใจและบริหารงาน

ให้คำปรึกษาระบบ ERP
Consultancy

เราบริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจทุกประเภท ที่เน้นการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ ERP เป็นหลัก เพื่อช่วยให้คุณได้เลือกใช้ซอฟแวร์ ERP (Odoo ERP Solution) ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของคุณ รวมทั้งให้เกิดความมั่นใจว่าการลงทุนของคุณคุ้มค่าและใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณสูงสุด

พัฒนา Odoo ตามความต้องการ
Development

เราให้บริการพัฒนาโมดูลเพิ่มเติมตามงานเฉพาะหรือเพิ่มเติมจากโมดูลเดิมที่ Odoo มีอยู่แล้ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งโมดูลที่พัฒนาขึ้นมานี้จะมีรูปแบบและลักษณะการใช้งานเหมือนกับ Odoo รวมทั้งที่เก็บข้อมูลก็จะถูกสร้างเข้าไปในชุดฐานข้อมูลของ Odoo ดังนั้นโมดูลที่พัฒนาเพิ่ม เมื่อ Plug-In เข้าไปแล้วจะดูกลมกลืนกับโอดูมาตรฐาน (Standard Odoo)

ปรับแต่ง Odoo ตามงานเฉพาะ
Customization

เราให้บริการการออกแบบ พัฒนาโมดูลที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการ ปรับแต่งรายงานตามงานเฉพาะ ปรับแต่งฟอร์มพิมพ์ เช่น ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคาขาย ใบสั่งขาย ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ รวมทั้งบริการปรับแต่งการใช้งานบน Odoo ERP ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามงานเฉพาะหรือธุรกิจของลูกค้า

ติดตั้งซอฟแวร์ Odoo
Installation

เราให้บริการติดตั้งซอฟแวร์ Odoo และโมดูลเสริมต่างๆ โดยเรามีทีมงานที่ชำนาญและประสบการณ์ในการติดตั้งซอฟแวร์ Odoo บนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรหรือติดตั้งบนโฮสที่มีให้บริการอยู่ทั่วโลก

ODOO-ERP SOLUTION

Perfect Blending มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ระบบงาน วางระบบ ERP และระบบบัญชี รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมตามงานเฉพาะและความต้องการของลูกค้า ด้วย Odoo-ERP Solution.

0

ลูกค้ามีความสุข

0

ใช้บริการอีก

0

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์

0+

ระดับห้าดาว

สิ่งที่ลูกค้าพูดถึง odoo

Elizabeth Martin
CS Manager at Instructor
odoo ตอบสนองการบริหารงานภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี มีระบบฟังก์ชั่นที่เชื่อมโยง เป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ
Alberto Donko
CS Manager at Instructor
odoo รองรับการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับการทำงานแบบที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ทำงานแบบออนไลน์ รองรับทุกอุปกรณ์
Alexander Parkinson
CS Manager at Instructor
odoo ตอบสนองการบริหารงานภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี มีระบบฟังก์ชั่นที่เชื่อมโยง เป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ

HAPPY TO ADVISE AND RECOMMEND

Perfect Blending มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ระบบงาน วางระบบ ERP และระบบบัญชี รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมตามงานเฉพาะและความต้องการของลูกค้า ด้วย Odoo-ERP Solution.