ระบบจัดซื้อ

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

 • สามารถบันทึกใบเสนอราคาจากผู้ค้าที่ต้องการขอเสนอราคา โดยอ้างอิงใบขอซื้อได้
 • สามารถเลือกใบขอซื้อและสามารถดึงใบขอซื้อได้หลายใบ หลายรายการและทยอยสั่งซื้อได้
 • สามารถเปลี่ยนใบเสนอราคาซื้อเป็นใบสั่งซื้อได้ โดยไม่ต้องคีย์ซ้ำ
 • สามารถแยกประเภทการจัดซื้อจัดจ้างได้
 • สามารถสร้างผู้ขายที่ขายกันเป็นประจำและผู้ขายที่ขายเพียงครั้งเดียว
 • สามารถจัดกลุ่มประเภทของผู้ขายได้
 • สามารถกำหนดเครดิตเทอมได้
 • สามารถกำหนดให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์สำหรับการยืนยันการสั่งซื้อได้
 • สามารถคำนวณแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่มีได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลส่วนลดเป็นร้อยละหรือจำนวนเงินได้ ทั้งต่อรายการหรือเป็นยอดรวมได้
 • สามารถกำหนดวันที่รับของและสถานที่รับของได้
 • สามารถติดตาม ตรวจสอบสถานะของการจัดซื้อได้
 • สามารถเมล์ใบสั่งซื้อและแนบฟอร์มใบสั่งซื้อไปยังผู้ขายได้ จากระบบโอดูได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถเลือกและพิมพ์ฟอร์มใบสั่งซื้อได้มากกว่า 1 รูปแบบ
 • สามารถแนบไฟล์เอกสารผูกกับใบสั่งซื้อได้ เช่น รูปภาพ รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสเปค ได้ไม่จำกัด
 • สามารถเจาะลง (Drill Down) ไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ใบขอซื้อที่ถูกดึงมาใบรับของจากซื้อใบแจ้งหนี้ซื้อของใบสั่งซื้อนี้
 • มีรายงานวิเคราะห์การซื้อ (Purchase Analysis) เปรียบเทียบรายเดือน แยกตามแผนก ตามกลุ่มสินค้าได้ โดยจะแสดงแบบตาราง Pivot และกราฟ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *