Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

 • สามารสร้างลูกค้าที่ติดต่อเป็นประจำและที่ขายเพียงครั้งเดียว
 • สามารถกำหนดให้เป็นได้ทั้งผู้ขายและลูกค้าโดยสร้างเพียงชื่อเดียว
 • สามารถผูกพนักงานขายกับลูกค้าได้
 • สามารถจัดกลุ่มประเภทของลูกค้าได้
 • สามารถสร้าง Pricelist ได้หลายแบบและผูกกับลูกค้าแต่ละรายได้
 • สามารถกำหนดเครดิตเทอมได้
 • สามารถขายสินค้าได้ทั้งขายสดและขายเชื่อ
 • สามารถสร้างใบเสนอราคาเพื่อขายได้
 • สามารถเปลี่ยนใบเสนอราคาขายเป็นไปสั่งขายได้โดยไม่ต้องคีย์ซ้ำ
 • กำหนดให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์สำหรับการยืนยันการสั่งขายได้
 • สามารถคำนวณแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่มีได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลส่วนลดเป็นร้อยละหรือจำนวนเงินได้ ทั้งต่อรายการหรือเป็นยอดรวมได้
 • สามารถกำหนดที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้ ที่อยู่ส่งของ ของลูกค้าได้มากกว่า 1 ที่อยู่
 • สามารถกำหนดรูปแบบใบเสนอราคา (Quotation Template) ได้หลายรูปแบบ เพื่อดึงมาใช้งาน ลดการคีย์รายการที่เกิดการขายเป็นประจำ
 • สามารถกำหนดวันที่ยืนยันราคาขายได้
 • สามารถติดตาม ตรวจสอบสถานะของการขายได้
 • สามารถเมล์ใบเสนอราคาและใบสั่งขายพร้อมทั้งแนบฟอร์มใบสั่งซื้อไปยังลูกค้าได้จากระบบได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถเลือกและพิมพ์ฟอร์มใบเสนอราคาและใบสั่งขายได้มากกว่า 1 รูปแบบ
 • สามารถแนบไฟล์เอกสารผูกกับใบเสนอราคาและใบสั่งขายได้ เช่น รูปภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ไม่จำกัด
 • สามารถเจาะลง (Drill Down) ไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ใบส่งของขาย ใบแจ้งหนี้ขายของใบสั่งขายนี้
 • มีรายงานวิเคราะห์การขาย (Sale Analysis) เปรียบเทียบรายเดือน แยกตามทีมขาย พนักงานขาย ตามกลุ่มสินค้าได้ โดยจะแสดงแบบตาราง Pivot และกราฟ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *